Política de Privacidade

Vilux Fotografía, non cederá os datos persoais dos usuarios que se recoñezan a través da web a terceiros sen o consentimento expreso do USUARIO, garantizándose en todo caso a confidencialidade dos datos persoais dos usuarios no seu tratamento automatizado.


Vilux Fotografía, reservase o dereito a modificar as presentes CONDICIÓNS de privacidade para adaptalas as novas esixencias lexislativas e xurisprudenciais así como as prácticas da industria, tendo en todo momento en conta os lexítimos intereses do consumidor ou usuario.